Fasadrenovering Nacka

Din expert på fasadrenoveringar.

Renovera skorsten

Foga om skorsten är en del av underhållet.

En skorsten får arbeta hårt för att stå emot vårt nordiska klimat av regn och ruskväder och hårda vindar. Nu är en skorsten som består av murat tegel en stark och hållbar byggnadsdel av våra hus som med rätt underhåll kan hållas hel och fungerande under en mycket lång tid. Låter man ett eftersatt underhåll av skorsten gå för långt kan faktiskt delar av skorsten rasa om det vill sig riktigt illa. Bland annat så kan tegelstenar rasa invändigt i skorstenens kanaler och störa funktionen för dessa. Att kontrollera fogar och vid behov foga skorsten på nytt är en del av det viktiga underhållet.

Lite att tänka på när man fogar om skorstenen.

När man utför en renovering av en skorsten är det viktigt att ta reda vilken typ av murbruk man använts sig av tidigare. Detta för att nytt och gammalt material ska kunna samverka på ett bra sätt. Det nya påförda murbruket ska inte vara starkare än det befintliga underliggande murbruket.

Behöver man byta ut trasiga eller frostsprängda tegelstenar på en gammal skorsten är det bästa om man kan finna begagnad tegelsten med liknande färg och egenskaper och som även i bästa fall har åldrats på ett likvärdigt sätt. Detta förfarande gäller naturligtvis även om man arbetar på andra typer av murverk av tegelsten med mekaniska skador eller frostsprängningar.

Vi arbetar alltid för allas säkerhet i första hand.

Man bör komma i håg att allt arbete på tak innebär risk för fallolyckor och förebyggande säkerhet vid denna typ av arbete ska alltid prioriteras. Säkerhetsselar och eventuellt ställning runt skorsten beroende på position av skorsten kan förekomma. Man bör också tänka på att verktyg kan tappas och fara ned från taket. Vi på Fasadrenovering Nacka utför även andra typer av arbete. Vi är experter på mur och puts.

Vi hjälper dig gärna till med denna tjänst. Välkommen till oss.

Renovera skorsten
Rulla till toppen