Fasadrenovering Nacka

Din expert på fasadrenoveringar.

Tvätta tegeltak.

Låt oss tvätta och underhålla ditt tegeltak.

Beroende på val takmaterial så varierar också livslängden. En gemensam faktor är ändå att underhåll av ditt tak har en betydande avgörelse hur länge ditt tak kommer att hålla. Ett klassikt tegeltak har en mycket lång livslängd med rätt omvårdnad. Vid upptäckta brister på ditt tak så bör man åtgärda detta omgående. Med rätt underhåll av ditt tak så minskar också risken att råka ut för dyra överraskningar och kanske även onödiga omfattande takrenoveringar.

Att tvätta sitt tegeltak anser vi är en viktig del av underhållet av sin fastighet. Mossa och andra typer av påväxt har en stor förmåga att hålla fukt. Sett leder i sin till ökad risk för frostsprängningar av taktegel helt i onödan.

Vi tar bort påväxt och andra typer av skräp på ditt tak.

Vi hjälper dig att tvätta och hålla ditt tegeltak rent från påväxt. I samband med vår tvättning hjälper vill med att kontrollera ditt tak efter trasiga tegelpannor och spruckna nockpannor och byter självklart ut dessa. Rensar ur hängrännor och stuprör är också en del av vårt arbete när vi ändå befinner oss på ditt tak. Upptäcker vi skadade plåtbeslag kan vi även hjälpa till med åtgärd för detta.

Ekonomin spelar självklart en stor roll i det planerade underhållsarbetet och kan påverka så att många viktiga delar av underhållsarbeten skjutits på framtiden. Vissa delar av underhållarbete av fastigheten måste ändå utföras.

Ditt tak är viktigt. Ha koll på ditt tak.

Håller ditt tak tätt? Ofta kan man se spår av mörka eller svarta fläckar i undertaket och även känna en dålig lukt på vinden. Återkommande besök på vinden för kontroll  är aldrig fel.

Taket är en av dessa byggnadsdelar som måste fungera felfritt för att fylla sin funktion. Ett löpande underhåll av taket behöver inte heller bli så kostsam. Konsekvensen däremot kan bli både mycket dyr och tidskrävande process att återställa efter omfattande vattenskador om det vill sig illa.

Låt oss hjälpa dig med ditt underhållsarbete av ditt tak. Vi kan även lägga om hela ditt tegeltak om detta renoveringsbehov har uppkommit.

Välkommen att kontakta oss för denna tjänst.

Tvätta tegeltak.
Rulla till toppen